Aanmelding

Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 2,5 jaar en doorheen het basisonderwijs.

Ouders melden hun kind (liefst telefonisch) aan. Vaak gebeurt dit op verwijzing van een andere instantie (vb. school, CLB).

Tijdens de aanmelding wordt kort nagegaan of het kind in aanmerking komt voor onderzoek in het centrum.

Komt het kind niet in aanmerking, dan verwijzen wij door naar een andere dienst of instantie.

Komt het kind wel in aanmerking voor onderzoek in Impuls, dan wordt het kind op de wachtlijst voor onderzoek geplaatst. Deze wachtlijst varieert doorheen het jaar.