Afronding

 • Het beĆ«indigen van de revalidatie gebeurt na een zorgvuldige evaluatie van de resultaten van de behandeling.
 • De beĆ«indiging gebeurt omwille van volgende redenen:
  • De revalidatiedoelstellingen zijn bereikt;
  • Het maximaal aantal zittingen is opgebruikt;
  • De multidisciplinaire werking is niet meer noodzakelijk;
  • Op vraag van de ouders en/of het team;
  • Omwille van onderbreking van de revalidatie.
 • De beslissing wordt genomen in overleg met de ouders en indien mogelijk met de andere betrokken personen of diensten.
 • Na de revalidatie in Impuls kunnen kinderen, indien nodig, verwezen worden naar andere instanties (bvb. zelfstandig werkende logopedisten, kinesitherapeuten).
 • De overdracht van relevante informatie gebeurt door de sociaal verpleegkundige of een personeelslid van de psychologische dienst.