Onderzoek

Onderzoek is pas mogelijk na verwijzing van een geneesheer (huisarts, specialist,…) voor multidisciplinair onderzoek en mits de verwijsbrief in ons bezit is.

De  onderzoeken dienen te worden aangevraagd aan de mutualiteit en kunnen pas gestart worden na goedkeuring van de aanvraag door de mutualiteit.

De onderzoeksfase verloopt als volgt:

 • Eerste gesprek (intakegesprek) met de sociaal verpleegkundige, psychologe of psychologisch assistente
 • Onderzoeken door het multidisciplinair team  – afhankelijk van de problematiek kunnen volgende onderzoeken aan bod komen:
  • Logopedisch onderzoek
  • Ergotherapeutisch onderzoek
  • Psychomotorisch onderzoek
  • Psychologisch onderzoek
  • Intelligentie onderzoek
  • Onderzoek bij de kinderpsychiater
 • Tevens gebeurt voor alle kinderen een medisch onderzoek door de pediater, revalidatiearts.
 • De resultaten van de onderzoeken worden besproken in een teamvergadering waarop alle onderzoekers en de verwijzer, school en/of CLB uitgenodigd worden.
 • Bespreking van de resultaten van het team met de ouders.
 • Indien behandeling wordt voorgesteld en de ouders hiermee akkoord gaan worden concrete afspraken gemaakt en worden de behandelingen aangevraagd aan de mutualiteit.