Voor wie?

Het team staat in voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kleuters vanaf 2,5 jaar en van kinderen in het lager onderwijs met:

  • ADHD of Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  • Autismespectrumstoornissen
  • Complexe Ontwikkelingsstoornissen
  • Gedragsstoornissen
  • Verstandelijke beperking

Het betreft in alle gevallen ‘complexe problematieken’, waarbij verschillende functionerings-problemen op elkaar inwerken.