ADHD

ADHD is een ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit (handelen zonder eerst te overwegen wat de consequenties zijn) en/of hyperactiviteit (overactief).

Deze kenmerken worden bij veel kinderen opgemerkt, maar bij kinderen met ADHD zijn deze kenmerken in die mate aanwezig dat er beperkingen zijn in het functioneren (schools, sociaal, emotioneel).

Niet alle kinderen met ADHD komen in aanmerking voor onderzoek en behandeling in ons centrum.

Enkel wanneer ADHD samengaat met een aantal andere problemen of stoornissen wordt het kind opgenomen voor onderzoek/behandeling.

De meest voorkomende stoornissen die samengaan met ADHD zijn: 

  • Ontwikkelingsstoornissen
  • Leerstoornissen
  • Autismespectrumstoornissen