Complexe ontwikkelingsstoornissen

Deze stoornissen kunnen zich situeren op verschillende domeinen:

  • Spraak en taal
  • Schoolse vaardigheden
  • Grove en fijne motoriek
  • Visuele en auditieve perceptie
  • Visueel-ruimtelijk inzicht
  • Sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling
  • Aandacht en concentratie
  • Geheugen

Om in aanmerking te komen voor multidisciplinaire revalidatie moeten er problemen zijn op verschillende domeinen.

Kinderen uit deze groep worden in beperkte mate en na overleg opgenomen voor onderzoek en behandeling.