Verstandelijke beperking

Bij kinderen met beperkte verstandelijke mogelijkheden gaat de beperking in het intellectueel functioneren gepaard met beperkingen in de sociale (zelf)redzaamheid. De algemene ontwikkeling verloopt over de ganse lijn beduidend trager dan normaal mag verwacht worden.

Het centrum richt zich tot kinderen met een lichte  verstandelijke beperking.

Wanneer de mentale handicap samengaat met stoornissen in de psychosociale ontwikkeling, de taalontwikkeling, de motorische en/of perceptuele ontwikkeling, kan, na onderzoek, behandeling opgestart worden. Deze behandeling is vooral gericht op een betere integratie van de kinderen in het dagelijks leven: thuis, op school, in de jeugdbeweging enz.