Missie & visie

De missie van het centrum zit vervat in de roepnaam “Impuls” en kan als volgt worden samengevat :

Ruggensteun en aansporing

Uitdrukking van voortdurende aandacht
Een duwtje in de rug
Om blijvend te geloven in eigen mogelijkheden
En zelf de moeilijkheden te overwinnen

Samen met ons.

Revalidanten die op ons team een beroep doen zijn dikwijls reeds een tijdje op zoek naar een antwoord op hun vragen, en zoeken oplossingen voor hun moeilijkheden en problemen. Gelet op het ambulant karakter van onze hulpverlening zijn zij slechts een beperkt aantal uren per week aanwezig.

Het is derhalve belangrijk hen impulsen te geven die hen toelaten op een adequate wijze in het dagelijks leven om te gaan met hun problemen. Wij willen hen hiertoe aansporen en willen tevens een ruggensteun en een duwtje in de rug voor hen zijn. Doorheen het hele revalidatieproces hebben wij hier aandacht voor en zijn wij hierom bekommerd.

We vertrekken vanuit het geloof in hun eigen mogelijkheden en leren hen zelf ook hierop te vertrouwen. We leren hen zelf de moeilijkheden te overwinnen teneinde de transfer naar hun dagelijks leven te vergroten. Wij begeleiden hen in dit proces : ze doen dit samen met ons.

Visie

Vanuit de missie kan ook de visie van het team worden afgeleid :

  • het team vertrekt vanuit de eigen mogelijkheden van de revalidant en zijn gezin
  • het team steunt en begeleidt de revalidant en zijn gezin in hun ontplooiing en integratie
  • het team biedt hiertoe een wetenschappelijk onderbouwde diagnostiek en behandeling aan
  • het team doet dit in samenwerking met andere bij de revalidant en zijn gezin betrokken personen en diensten zoals de huisarts, de school, het CLB, het COS enz.
  • het uiteindelijk doel van elk revalidatieprogramma is de optimale integratie van de revalidant in de voor hem belangrijke maatschappelijke verbanden.

Deze visie is gesteund op volgende waarden:

Het team

  • vertrekt vanuit een eerlijk en open engagement ten aanzien van de revalidant en zijn gezin
  • toont respect voor hun eigenheid, cultuur en filosofische achtergrond
  • gelooft en heeft vertrouwen in de eigen mogelijkheden van de revalidant en zijn gezin
  • bewaart de nodige discretie met betrekking tot vertrouwelijke gegevens
  • garandeert de betrokkenheid van de revalidant en zijn gezin in elke fase van het revalidatieprogramma.